Za významné podpory Jihočeské hospodářské komory, Města Kaplice, firem Kámen a písek, spol. s r. o. a Engel strojírenská spol. s r. o. se nám podařilo zařadit do nabídky oborů vzdělání tento čtyřletý maturitní obor. Všichni partneři si uvědomují, že tento technický obor pomůže zvýšit mezi žáky zájem o tak potřebné technické vzdělávání a absolventi Technického lycea se tak stanou odbornou posilou pro firmy v našem regionu.

A jak vlastně vypadá výuka na Technickém lyceu? Do vzdělávacího programu tohoto oboru se řadí jednak všeobecně vzdělávací předměty jako jsou dva cizí jazyky, aplikovaná matematika, technická fyzika, informatika, ale především odborné předměty − technické kreslení, CAD systémy, deskriptivní geometrie, robotika, průmyslový design, ale i základy podnikání a ekonomiky. Ve třetím ročníku se pak může žák profilovat výběrem vyučovacích předmětů z odborných bloků.

Jedním z důležitých cílů Technického lycea na SOŠ a SOU Kaplice je maximální propojení teorie s praxí. Již od 1. ročníku budou žáci absolvovat odbornou praxi ve školních dílnách a na reálných pracovištích, aby se co nejvíce seznámili s pracovními pozicemi v organizacích a firmách na všech stupních výroby a řízení.

Takže až budete vyplňovat přihlášku ke studiu na střední škole, popřemýšlejte i o Technickém lyceu. Tento perspektivní obor lze v Jihočeském kraji studovat pouze v Táboře a nyní i u nás v Kaplici. Více na www.geukaplice.cz

PhDr. Zdeňka Lovčí, ředitelka školy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kaplice, Pohorská 86.