Jsme moderní škola se širokou nabídkou maturitních, učebních a pomaturitních studijních programů.
Dáváme studentům jedinečnou příležitost studovat odborné předměty v anglickém jazyce a zajišťujeme jim možnost praxí u zahraničních partnerů. Jsme úspěšní v realizování mezinárodních projektů např. Erasmus+.

Máme kvalitní a moderní zázemí pro teoretickou i praktickou výuku. A naši učitelé patří mezi nejlepší ve svém oboru (jezdectví se u nás studenti učí od mistra ČR ve všestrannosti a aspiranta na reprezentaci ČR na letní olympiádě v Tokiu).

Naši absolventi mají široké uplatnění na pracovním trhu a bez obtíží nacházejí zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších a vysokých školách.
Od září 2021 otevíráme v rámci Vyšší odborné školy nově unikátní studijní obor – Veterinární asistent. Jedná se o naprostou novinku v České republice. Toto tříleté denní studium vzniklo v reakci na poptávku veterinárních pracovišť po samostatných specialistech, kteří v současné době na pracovním trhu chybí.

Dalším unikátním studijním programem je zaměření "Věda a výzkum" na našem přírodovědném lyceu. Jeho jedinečnost je daná nejen studiem deseti odborných předmětů v anglickém jazyce, ale také maturitou skládanou i z odborných předmětů v angličtině. Jedná se o gymnaziální typ vzdělání, ale na rozdíl od klasického gymnázia mají naši studenti po ukončení školy již praktické dovednosti a mohou se rozhodnout, zda budou pokračovat ve studiu na vysoké škole nebo si již najdou práci např. v rámci výzkumných ústavů. Také naši studenti maturitního oboru "Veterinářství" mají během svého studia čtyři odborné předměty vyučované v anglickém jazyce

Aktuálně nabízíme tyto studijní obory:
Čtyřleté maturitní obory:
- Agropodnikání: Podnikání v zemědělství | Mechanizace v zemědělství | Chov koní a jezdectví
- Přírodovědné lyceum: Věda a výzkum (studium deseti odborných předmětů v AJ)
- Veterinářství: Veterinární Technik | Pet specialista (studium čtyř odborných předmětů v AJ)
- Zahradnictví: Tvorba a údržba zeleně

Tříleté učební obory:
- Zemědělec - farmář
- Jezdec a chovatel koní
- Zahradník

Pomaturitní studium s půlroční zahraniční stáží
- Veterinární asistent: unikátní studijní obor v ČR | novinka od školního roku 2021/2022
- Zemědělské podnikání: denní tříleté studium | kombinované čtyřleté studium

Zajímá Vás více o nás? 
Pište na: info@zemsbn.cz nebo volejte: 317 723 571. Najdete nás také na Facebooku a Instagramu. 

Vyšší odborná škola a Střední zemědělské škola Benešov, Mendelova 131
Benešov, 256 01
www.zemsbn.cz