Mezi nejnovější bakalářské studijní programy patří Resocializační a penitenciární pedagogika, Speciální pedagogika a Komunikační studia. UJAK dlouhodobě nabízí možnost studovat v prezenční i kombinované formě.

Pro univerzitu je charakteristické též rozsáhlé působení v oblasti celoživotního vzdělávání, kvalifikačních a rekvalifikačních kurzů, jazykových kurzů včetně oprávnění udělovat prestižní mezinárodně uznávané jazykové eurocertifikáty TELC.

Studium a výzkum

Univerzita Jana Amose Komenského Praha má zastoupení ve významných národních i mezinárodních akademických organizacích, rektor UJAK je kontinuálně od roku 2001 členem České konference rektorů a univerzita má zastoupení v Předsednictvu Rady vysokých škol.

Ve výzkumu, vývoji a inovacích se UJAK zaměřuje na pedagogiku včetně speciální pedagogiky, vzdělávání dospělých a resocializační pedagogiky, ekonomii, hospodářskou politiku a správu, mediální studia, další vzdělávání, moderní vzdělávací formy a metody (kombinované studium, distanční studium, e-learning) a expertní činnosti pro státní správu a veřejnou samosprávu. Univerzita má rozsáhlé zkušenosti s uskutečňováním a řízením rozsáhlejších projektů spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Více než 50 zahraničních partnerů

Zahraniční spolupráci uskutečňuje UJAK s více než 50 smluvními partnery, univerzitami v EU i mimo EU, např. v Belgii, Bulharsku, Číně, Dánsku, Francii, Itálii, Kazachstánu, Litvě, Lotyšsku, Maďarsku, na Maltě, v Německu, Norsku, Polsku, Portugalsku, Rakousku, Rumunsku, Slovensku, Španělsku, Švédsku, Turecku a Vietnamu.

Aktuální přehled nabízených studijních programů, informace o dnech otevřených dveří a další naleznete na www.ujak.cz.

Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.
Roháčova 1148/63, Praha, 13000
www.ujak.cz