Pro absolventy základní školy nabízíme čtyřleté maturitní obory:

41-41-M/01 Agropodnikání          
75-41-M/01 Sociální činnost 
18-20-M/01 Informační technologie           

Na škole panuje přátelská rodinná atmosféra a individuální přístup ke každému žákovi.
Škola má výborné materiální vybavení a zázemí včetně sportovního využití,
tj. multifunkční hřiště, venkovní i vnitřní posilovna, sauna.

V průběhu studia žáci všech oborů absolvují velké množství odborných praxí a exkurzí v různých zařízeních a podnicích.
Vyučujeme jeden cizí jazyk – angličtinu.

Nabízíme různé volnočasové aktivity a pobyt v krásném prostředí.

Absolventi střední odborné školy mohou u nás pokračovat ve studiu na vyšší odborné škole. Studium je tříleté, zakončené absolutoriem a získáním titulu DiS. (diplomovaný specialista). Studovat lze v denní nebo kombinované formě. Vybrat si můžete ze dvou studijních oborů:

72-32-N/01 Sociální práce (absolvent získá kvalifikaci dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)
26-47-N/04 Informační technologie 

Co vše naši žáci a studenti umí, jak to na škole chodí, to vše se dozvíte při návštěvě u nás a na www.sbrez.cz.  
Na našich webových stránkách www.sbrez.cz se podívejte na 3D prohlídku školy a termíny dnů otevřených dveří.
Samozřejmě Vás provedeme školou i mimo dny otevřených dveří po telefonické domluvě.

JSME ŠKOLA, KTERÁ VÁS PŘIPRAVÍ PRO ŽIVOT.
Těšíme se na vás.

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice Rožmitálská 340
262 72 Březnice
Facebook: @sbreznice
Instagram:#vosasosbreznice
S dotazy se obracejte na skola@sbrez.cz, telefon 318 682 961.
Rádi vám odpovíme.