1.       Technické a ekonomické obory, které mají budoucnost

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích nabízí široké portfolio studijních programů, jako je strojírenství, stavitelství, doprava a logistika, podniková ekonomika, business analytik nebo znalectví. Především absolventi technických oborů nebudou mít po škole nouzi o pracovní nabídky.

2.       Praxe na prvním místě

VŠTE je profesně zaměřená škola, která chce svým absolventům především nabídnout kvalitní pracovní uplatnění. Jedinečná je tu doba praxe ve firmách, která trvá celé tři měsíce. Takto dlouhou praxi si chválí studenti i zástupci firem, kteří si díky tomu můžou najít a vychovat své budoucí zaměstnance. S praxí souvisí také zapojení studentů do projektů, které probíhají přímo na vysoké škole, nebo ve spolupráci s firmami.

3.       Průkopnické projekty se rodí přímo v kampusu školy

Firmám i státním institucím škola poskytuje prostor, technické zázemí a odborníky pro vývoj a výzkum, který se na VŠTE zaměřuje na několik oblastí: strojírenství a materiálové vědy, kybernetika, robotika, chemie, technologie pro průmysl 4.0 a customizovaná řešení pro klienty. Kromě toho jsou v kampusu k dispozici moderně vybavené laboratoře, technologie pro 3D tisk, EEG biofeedback a další technologie. Přímo v kampusu vysoké školy se každý rok řeší projekty za stovky milionů korun.

4.       Podpora sportu

VŠTE má několik sportovních spolků. Hokejový tým Black Dogs se pravidelně umisťuje na předních příčkách Univerzitní hokejové ligy. E-sportový spolek Mighty Eagles pořádá turnaje a organizuje spoustu dalších akcí ve škole i mimo ni. Další sportovní spolky jsou: Budweis Ducks VŠTE (florbal), Pitbulls Budweis VŠTE (fotbal), kroužek létání s drony a                 Šachová akademie. Spolky můžete sledovat na sociálních sítích.

5.       Studium není jen učení

Kromě školy a sportu mají studenti možnost realizovat se také v dalších aktivitách. Studentská unie VŠTE organizuje akce, jako je například Seznamovák nebo Grilovačka. ESN VSTE Budweis (Erasmus Student Network) je tu pro cizince, kteří na VŠTE přijeli studovat.

6.       Výjezdy do zahraničí

Kromě studijních výjezdů v rámci Erasmu VŠTE svým studentům nabízí stáže v zahraničních firmách pro všechny studijní programy, a to např. v Řecku, Portugalsku, Německu, Španělsku, Kanadě nebo Jordánsku.

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice, www.vste.cz
Přihláška do studia

Zdroj: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích