Vysoká škola zabezpečuje vzdělávání, vědeckou výchovu a vědecký výzkum jako i praktické činnosti u studentů ve všech třech stupních vysokoškolského vzdělání

·   Evropská vysoká škola registrovaná v České republice
·   Členství v Evropské asociaci univerzit (EUA)
·   Tradice vysoké školy v Příbrami od roku 2006
·   Forma studia denní i externí - možnost studia při zaměstnání
·   Nízké poplatky za studium
·   Přijetí bez přijímacích zkoušek
·   Výborné uplatnění absolventů
·   Škola vychovala řadu významných osobností v nabízených oborech 

Obory studia:

·  Ošetřovatelství
    -  Bc., Mgr., PhDr.
    -  Ke získání kvalifikace všeobecné sestry. Vzdělávací programy zahrnují ošetřovatelské, medicínské, humanitární, a manažerské předměty integrované do holistického ošetřovatelství zaměřeného na jedince a komunitu ve zdraví a nemoci.

·   Sociální práce
    -  Bc., Mgr., PhDr.
    -  Ke získání kvalifikace k výkonu povolání sociálního pracovníka. Vzdělávací programy jsou zaměřeny na přípravu vysokoškolsky vzdělaných profesionálů pro oblast sociální práce na všech úrovních.

·  Urgentní zdravotní péče 
    -  Bc.
    -  Ke získání kvalifikace zdravotnického záchranáře. Absolventi získávají uplatnění především ve zdravotnické záchranné službě, na pracovištích akutní medicíny (UP, ARO, JIP) a složkách IZS. Současné získání kvalifikace praktické sestry. Možnost zvýhodněného paralelního bakalářského studia Ošetřovatelství a získání též kvalifikace všeobecné sestry.

Den otevřených dveří – po dohodě umožňujeme individuální návštěvu

VŠZ a SP sv. Alžbety, Ústav sv. J. N. Neumanna Příbram
Jiráskovy sady 240
261 01 Příbram II
e-mail: asistent@vszasp.cz
tel.: +420 607 656 593
web: www.vszasp.cz