Čtyřletý obor Praktická sestra zakončený maturitou je můstkem pro další studium na vyšších odborných a vysokých školách, ale dává také možnost ihned vstoupit do praxe. Absolventi se po následném studiu mohou stát například všeobecnou sestrou, zdravotnickým záchranářem, fyzioterapeutem nebo porodní asistentkou.

Tříletý obor Ošetřovatel je zakončen získáním výučního listu a možností okamžitého zařazení do pracovního poměru.

Důležité je vzdělávání v přirozených podmínkách, s našimi žáky se můžete potkat v Nemocnici Tábor, a.s., ale i v G-centru Tábor. Zde využívají své nabyté znalosti při praktických hodinách, ale i při souvislých praxích, a současně získávají potřebné praktické dovednosti a zkušenosti, které pak mohou uplatnit ve svém profesním životě.

Vzdělávání našich žáků je ve všech ročnících obou oborů průběžně doplňováno exkurzemi a vzdělávacími akcemi, soutěžemi a kurzy, a to jak v oblasti historie, kultury a společenských věd, tak i v oblasti odborné.

Zdroj: Střední zdravotnická škola, Tábor, Mostecká 1912

Každoročně se daří v naší škole uspořádat mnoho školních i mimoškolních akcí, žáky velmi vyhledávaná je oblast dobrovolnictví.  

Zapojujeme se do projektů, kde žáci vykonávají i několikatýdenní stáže v naší republice i v zahraničí, spolupracujeme s různými organizacemi.

Absolventi obou oborů mají širokou škálu uplatnění, neboť ve zdravotnických a sociálních zařízeních je silná poptávka po kvalitním zdravotnickém personálu a povolání zdravotnických pracovníků patří mezi nejvíce žádané, jak v ČR, tak v cizině.

Vzhledem k tomu, s kolika našimi absolventy se můžete setkat ve zdravotnických zařízeních v Táboře a okolí, ale i v jiných částech republiky, je jasné, že příprava zdravotnických pracovníků v této škole má velkou tradici.

Zdroj: Střední zdravotnická škola, Tábor, Mostecká 1912

Pokud tedy máte předpoklady a chuť pomáhat lidem, zjistěte si o Zdrávce v Táboře víc!
Stačí kliknout na www.szs-tabor.cz nebo se přijít podívat, po telefonické domluvě můžete kdykoliv.

https://www.youtube.com/embed/LaMnwaKb_iM

Pracovat ve zdravotnictví je nejen zajímavým a perspektivním zaměstnáním, ale i celoživotním posláním.            

 Střední zdravotnická škola, Tábor, Mostecká 1912, www.szs-tabor.cz